طه شایگان

انواع فعل در زبان فارسی
نویسنده : امیر طاها - ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢۸
 

انواع فعل در زبان فارسی و طرز ساخت آنها

۱)ماضی ساده=بن ماضی+شناسه های ماضی

۲)ماضی استمراری=می+ماضی ساده

۳)ماضی بعید=صفت مفعولی+بودم.بودی.بود.بودیم.بودید.بودند

۴)ماضی التزامی=صفت مفعولی+باشم.باشی.باشد.باشیم.باشید.باشند
 
۵)ماضی نقلی=صفت مفعولی+ام.ای.(است).ایم.اید.اند
 
۶)مضارع اخباری=می+بن مضارع+شناسه های مضارع
 
۷)مضارع التزامی=ب+بن مضارع+شناسه های مضارع
 
۸)آینده=خواهم.خواهی.خواهد.خواهیم.خواهید.خواهند+بن ماضی

 

***امتحان زبان فارسی هماهنگ است***


 
comment نظرات ()